Recruit

เรากำลังสรรหาพนักงานในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของแต่ละโชว์รูม

พนักงานขาย
พนักงานซ่อมบำรุง
พนักงานติดตามหนี้
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานบัญชี
พนักงานล้างรถ

โชว์รูมสมุทรปราการ

ที่ตั้ง
27/21 หมู่ที่ 5 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร
02-395-0321
แฟกซ์
02-395-0322

โชว์รูมบางขุนเทียน

ที่ตั้ง
173 ถนนบางขุนเทียน แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทร
02-415-5433
แฟกซ์
02-415-7388